ขอแสดงความยินดีน้อง CMU+ TOP+56 ทุกสาขา สอบติด 100% 
สรุปคณะที่สอบติดแต่ละคนดังรูปจ้า

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
[ปิดหน้าจอนี้]