ขอแสดงความยินดีน้อง CMU+ TOP+Entaneer+57 ทุกสาขา สอบติด 100% 
สรุปคณะที่สอบติดแต่ละคนดังรูปจ้า
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

[ปิดหน้าจอนี้]