ขอแสดงความยินดีกับน้องๆหลักสูตร CMU+ , TOP+ , Entaneer+  รุ่น58 ทุกคนทุกสาขา สอบติด 100% 
สรุปคณะที่สอบติดแต่ละคนดังรูปจ้า 


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     [ปิดหน้าจอนี้]